Финанси

двойка обмисля как да плати сметките си

Има ли увеличение на изтеглените бързи кредити за покриване на разходи?

Съществуват редица причини, заради които хората теглят бързи кредити. По данни на Vivus от последната година обаче една от причините се откроява като особено зачестяваща.

Финанси

Как да намерите най-добрата кредитна линия?

Кредитните линии са просто още един вид финансиране, така че техните характеристики няма да се различават твърде много от характеристиките на бързите заеми или микрокредитите, например.

Финанси
Семейство обсъжда кредит

Видове кредитни линии

Кредитните линии са винаги един и същ продукт: кредит, който притежателят им може да използва при необходимост. Съществуват обаче различни видове кредитни линии в зависимост от предназначението им. Това използване се определя главно от характера на заявителя, както следва:

Финанси

Как да получите онлайн кредит незабавно

Когато възникне конкретна нужда от пари, основната цел е да се осигури необходимата ликвидност възможно най-скоро.

Финанси
Жени обсъждат онлайн кредитна карта

Колко кредитни карти трябва да имате?

Кредитните карти могат да бъдат полезни инструменти за закупуване на стоки и услуги, както и за извършване на периодични плащания на сметки. Те ви позволяват да можете да купите нещо сега и да го платите по-късно.

Финанси
Cash machine device

Какъв вид кредит да изберем, когато ни трябват пари на заем?

Има различни начини да получите пари на заем. Можете да избирате между заеми на вноски, заеми до заплата и револвиращи заеми.

Финанси

Страници