турски думи

Българско и турско знаме

Турски думи в българския език

В българския език има много чуждици, които са се възприели от турски, френски, немски, а напоследък навлизат все повече и английски думи.

Други