Канистерапия - терапия с куче

Популярни

Сравнете бързи онлайн кредити и намерете най-добрата оферта

В динамичния свят, в който живеем, понякога се случва да се нуждаем от бързи средства, за да...

Как да смените батерията на вашия iPhone в няколко стъпки

Как да смените батерията на вашия iPhone в няколко стъпки

Смартфоните са се превърнали в неразделна част от нашето ежедневие и с течение на времето...

Бързи кредити и възможностите им за обединяване

Бързи кредити и възможностите им за обединяване

Бързи кредити са финансови решения, предлагани от специфични небанкови кредитни институции,...

Предимства на пералните машини с горно зареждане: Достъпност, удобство и компактност

В днешния забързан свят пералните машини са неизменна част от домакинството.

Топ 5 най-добри хранителни добавки за здрава кожа

Топ 5 най-добри хранителни добавки за здрава кожа

Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и служи като бариера, предпазвайки ни от вредни...

5

Какво представлява Канистерапията?

 

Това са занятия със специално обучени кучета, насочени към корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с различни нарушения.

Канистерапията е набор от упражнения, насочени към развитие на :

-общата и фината моторика

-психичните процеси

-речевата дейност и комуникация

Канистерапията може да бъде включена в рехабилитацията на :

 - Психични разстройства

- Физически увреждания

- Нарушения в интелектуалното развитие

- Нарушения на речевата функция

- kanofobii (страх от кучета)

и др. ....

Характеризира се с индивидуален подход към всеки участник, неговите способности и потребности. Най-ефективни са индивидуалните занимания или много малки групи (обикновено не повече от 3 души). Средната продължителност на индивидуалното занятие е 20-35 минути.

Терапевта изготвя програма според индивидуалните особености на всеки пациент . Самата програма се разделя на три основни етапа :

1) Подготвителен  етап – този етап се състои от 1 до 15 занятия в зависимост от особеностите на детето, като времетраенето е между 15 и 25 мин. , които протичат под игрова форма. На този етап често се използва звукова стимулация под формата на различни шумящи играчки ( дайрета, дрънкалки, барабанчета и др. ...) и демонстрация на различни атрактивни номера , които се изпълняват в забавено темпо от кучето и асистента. Целта е  да се установи положителен контакт между детето и кучето.

Много е важно на този етап да се изгради връзка на сътрудничество между родителите и терапевта, защото ако специалиста работи с детето 1, 2, 3 пъти седмично в рамките на половин до един час то родителя трябва да работи с детето си през останалото време. ( Правилата , задачите , ограниченията  трябва да бъдат еднакви както в терапевтичната работа в кабинет така и в семейната среда )Често родителите при събиране на анамнеза премълчават или не смятат за нужно да споделят важни подробности, които при добре изграден контакт, постепенно излизат наяве по време на занятията. Това забавя поставянето на точна диагноза и последваща терапевтична програма.

2)Основен етап – през този етап се използва принципа „от простото към сложното“. В зависимост от целите и задачите на корекционната програма се изпълняват упражнения под формата на игра, които постепенно се усложняват. Според  индивидуалните особености на децата можем да разделим занятията на два основни вида – релаксиращи и стимулиращи. Самата структура на занятието е като при педагогическата ситуация. Всяко занятие има цел и задачи за изпълнение. Започва се с въвеждане в темата и запознаване със задачите за изпълнение, следват упражнения за обща моторика, мануален и орален праксис, речеви упражнения, упражнения за развитие на психичните процеси........

3) Заключителен етап – по време на този етап упражненията се усложняват като основно изискване е изпълнението на задачите да е без чужда намеса. В този етап е подходяща работата в групи от 3 деца като се стимулира сътрудничеството между децата и в края на терапията се въвежда и състезателен елемент между отборите ( дете – куче ).

 

Заниманията са документирани: за всеки участник се изготвя индивидуална карта (протокол), в която се записват видовете проведени упражнения и влиянието им.

Задължителна документация :

1. Информирано съгласие от родител / настойник

2. Индивидуална терапевтична програма на пациента (диагноза, особености, цел и задачи за изпълнение)

3. Картон на кучето асистент ( данни за кучето – име, дата на раждане, номер на чипа, данни за обезпаразитявания и ваксинации и задължителни степени на обучение на кучето асистент)

4. Протокол на занятията ( подробно описание на всяко от предложените упражнения и отчитане на изпълнението)

Екипът, който провежда Канистерапията се състои от :

1.Специално обучено куче (куче-асистент в терапията) преминало тест за социализация, послушание  и работа в кабинетни условия разработен от Киноложко Дружество „Витоша“. Важно изискване освен специалното обучение  е здравословното състояние на кучето. Ветеринарен център „Свети Антим” ваксинира, обезпаразитява, прави кръвни изследвания и издава сертификат за здравословното състояние на кучетата-асистенти.

2.Асистент / Водач на кучето е доброволец , който обезпечава безопасността на занятието , контролира кучето и се включва когато терапевта/канистерапевта има нужда. Той трябва да е над 18 години. Преди да започне да практикува, трябва да е положил изпит, да участва в редовни обучения.

3.Канистерапевт – е лице, което има завършено специално педагогическо образование: специален педагог, логопед, психолог. Той изготвя програма и методи на преподаване с кучето, въз основа на индивидуалните особености на всеки пациент и провежда занятието.

 

Автор : Анна Тодорова

Използвана литература :

1.Субботин А.В., Ращевская Л.Л. Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация.– М.: Макцентр, 2004.

2. http://www.guidedogs.ru/

3. http://www.kynoterapia.eu/index_rus.html

 

Сдружение „Канистерапия – България“ 

e-mail: [email protected]

GSM:0878578852/0889034433

Анна Тодорова –Специален педагог / Логопед ( http://logoped-sofia.com/ )

Венци Дачевски –Рехабилитатор /Ерготерапевт и Инструктор по обучение на кучета( http://champion-bg.com/ )

 http://canistherapy.wordpress.com/