детска кухня

Дете играе с детска кухня

Децата имат ли нужда от кухня за игра?

Кухните за игра и дървената храна за игра са почти универсално-популярни сред децата, тъй като им позволяват да играят роли и да имитират ситуации, с които са запознати.

Забава