Видове кредитни линии

Популярни

Проф. Дамян Попхристов: Възраждане на българското духовно наследство чрез научни изследвания

Проф. Дамян Попхристов: Възраждане на българското духовно наследство чрез научни изследвания

В летописа на българската академичност и духовно възраждане името на проф.

Психомоторно развитие с образователни играчки

Психомоторното развитие е от съществено значение за растежа и развитието на децата.

Спални чували за деца: Гаранция за комфортен сън и сладки приключенски сънища

Къмпингът с деца е преживяване, изпълнено с приключения, вълнение и много нови открития за...

Удобни детски раници – 3 правила, с които трябва да сте наясно, преди да купувате

Изборът на правилната раница за вашето дете е от решаващо значение, за да сте сигурни за...

Семейство обсъжда кредит
5

Кредитните линии са винаги един и същ продукт: кредит, който притежателят им може да използва при необходимост. Съществуват обаче различни видове кредитни линии в зависимост от предназначението им. Това използване се определя главно от характера на заявителя, както следва:

  • За физически лица: Когато едно физическо лице желае, то може да получи достъп до кредитна линия, като подаде заявление за нея в най-подходящата за него финансова институция. Тези кредитни линии могат да се използват за покупки или разходи, за които няма достатъчно пари, и могат да бъдат изплатени по-късно с разходите за лихви. Физическите лица трябва да преценят дали наистина се нуждаят от кредитна линия, или могат да използват кредитна карта, или да кандидатстват за заем в случай на еднократен разход.
  • За предприятия и самостоятелно заети лица: Кредитните линии често са полезни за този тип потребители, тъй като те имат повтарящи се и периодични разходи, които се повтарят на месечна база. Понякога плащанията на фирмите и самостоятелно заетите лица се забавят, но това не ги освобождава от необходимостта да изпълняват задълженията си, така че те могат да използват кредитна линия за плащане на фактури или сметки, както и за изплащане на заплати на служителите си. След като дружеството или самостоятелно заетото лице получи плащането, то може да изплати парите, като вземе предвид лихвените плащания.

Кредитните линии са гъвкави продукти, не само по начина на използване, при който плащате само лихва върху използваните пари, но и защото нямат конкретно предназначение, могат да се използват за посрещане на безкрайно много различни разходи. Потребителят ще трябва да се притеснява само за погасяването на парите в рамките на установения период, като се вземат предвид лихвите, за да се избегне неизпълнение, което би довело до по-високи общи разходи за финансиране.

Възможни употреби на кредитни линии

Кредитните линии често се използват от самостоятелно заети лица и дружества за финансиране на тяхната дейност или на определени бизнес разходи, които не могат да бъдат покрити със собствен капитал. Те обаче могат да се използват и от физически лица, които се нуждаят от достъп до периодично финансиране. Неговата цел винаги ще бъде да посрещне разходи, които не могат да бъдат посрещнати с наличните пари в конкретния момент. Следователно кредитните линии могат да се използват в следните случаи:

  • Извършване на покупки: Ако трябва да се сдобиете с дадена вещ, но не разполагате с пари, за да я купите, можете да използвате кредитната си линия, за да я закупите. При физическите лица това могат да бъдат предмети от бита или предмети за ежедневна употреба, а при фирмите могат да бъдат закупени материали, машини или оборудване, които могат да бъдат полезни за правилното функциониране или развитие на бизнеса.
  • Извършване на промени или ремонти: Понякога има непредвидени събития, които налагат извършването на реформи или ремонти, въпреки че те могат да бъдат планирани и с цел извършване на естетически или функционални подобрения. Наличните средства по кредитната линия могат да се използват за ремонт на жилище или за подобряване на оборудването на магазин или предприятие, за да се направи по-ефективно производството или по-привлекателно за обществеността.
  • Плащане на сметки: Понякога може да се сблъскате със ситуация, която затруднява плащането на дадена фактура. Компания, която не е имала очакваните продажби или приходи, но все пак трябва да плати на доставчици, може да използва кредитната си линия, за да направи това.
  • Финансиране на други разходи: Възможно е да възникне спешен медицински случай, да искате да изучавате курс или да ви е необходим инструмент за работа, който не можете да си позволите със спестяванията или с наличните пари, можете да платите, като използвате парите от кредитната линия, които ще бъдат изплатени в рамките на установения период.