130 години ФНТС

Популярни

Проф. Дамян Попхристов: Възраждане на българското духовно наследство чрез научни изследвания

Проф. Дамян Попхристов: Възраждане на българското духовно наследство чрез научни изследвания

В летописа на българската академичност и духовно възраждане името на проф.

Психомоторно развитие с образователни играчки

Психомоторното развитие е от съществено значение за растежа и развитието на децата.

Спални чували за деца: Гаранция за комфортен сън и сладки приключенски сънища

Къмпингът с деца е преживяване, изпълнено с приключения, вълнение и много нови открития за...

Удобни детски раници – 3 правила, с които трябва да сте наясно, преди да купувате

Изборът на правилната раница за вашето дете е от решаващо значение, за да сте сигурни за...

ФНТС
4.3

Сигурно ще се съгласите, че изпращаме една трудна и сложна година, година, в която станахме свидетели не само на природни катаклизми, но и на политически и финансови крахове, на засилени международни проблеми... Сигурно още дълго могат да се изброяват негативите на отиващата си 2014г. Но нека си дадем сметка, колко от тези проблеми са провокирани от нас хората, от нашата дейност? Искреният и коректен отговор е почти всички! Вярно е, че по отношение дейността на ФНТС можем да регистрираме и не малко добри постижения – както в работата на Федерацията, така и на Националните съюзи и Териториални организации.Затова, оглеждайки се назад, нека си дадем равносметка и направим точните изводи за бъдещата си дейност – и като хора, и като специалисти – всеки в своята област.Това ни е необходимо, за да превърнем Новата 2015 година в Нашата година, година на още по-динамично развитие, на намиране истинското място на Федерацията и завоюване на полагащия ѝсе престиж, като най-старата и най-дейната днес структура, представителка на гражданското общество в България.И, благодарейки на всички Вас – сътрудници, членове и активисти на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и нейните сдружения за всичко сторено през отиващата си година, искам да изразя убеденост, че и през настъпващата 2015 година ние ще бъдем заедно. Ще продължим да развиваме активно и творчески своята дейност, ще търсим и намираме нови форми на работа, ще полагаме усилия за привличане на младите специалисти в нашите редици, за да гарантираме успеха и просперитета на Федерацията в годините напред.Позволете ми от името на Управителния съвет на ФНТС и от свое име да пожелая на Вас и Вашите семейства здраве, дълъг и успешен живот, професионални и творчески успехи, за да имате много красиви мигове на радост и удовлетворение. Нашата организация е с над един век история. Създадена преди 130 години, непосредствено след Освобождението, тя винаги е била свързана със социално-икономическото развитие на държавата. Специалистите, които са членували в организацията, независимо как се е наричала тя през годините на своето развитие, са били хора с положение, с авторитет в обществото. Те са се събирали в седалището на тази организация и са работели за нея, от което са получавали един висок имидж, инвестирали са свои средства, за да могат да работят за общото благо. Важен момент в живота на организацията е, че тя не само е могла да дава свободно мнението си по различни технически и инвестиционни проекти в държавата, които са се реализирали след Освобождението, но нейната помощ е била търсена. Имало е особено ценни съвети от страна на членовете на организацията и всички държавни и общински структури са се съобразявали с мнението на този инженеро-технически елит, обединен в нея. С времето нещата се променят. Ако през 1949-та година членовете са около 9000, след това техният брой бързо започва да нараства, защото инженерната професия тогава става много престижна, много отлични ученици се насочват и завършват инженерните специалности. Организацията става по-мощна с все позасилващ се авторитет в обществото. Тя започва да извършва стопанска дейност, определена със специални постановления от държавата. След промените от 1989 г. настъпва отлив на специалисти от сдруженията на Федерацията. Това се чувства и днес, независимо от усилията, които се правят на всички нива, за да се привлекат млади хора, които да работят във Федерацията и чрез нея да дават принос за просперитета на стопанския живот на страната. Разбира се, тук трябва да отбележа, че не всички дружества, които членуват във Федерацията, са с намаляващ брой. Много от дружествата са наложили своето присъствие сред обществеността, но и доста от нашите членове не са разпознаваеми в обществото. А това трябва да бъде една от целите на организациите – да съумеят да създадат обществено присъствие в града, в който се намират, естествено и в столицата, където те работят по определени отрасли. Това според мен е една от основните задачи в момента. Когато се получи такова присъствие, то тогава ще се иска и мнение от тази организация за различни проекти, които се разработват в града, областта, в столицата. Нашата организация няма държавно финансиране, затова приходите ни сега се формират от членски внос, от наемни отношения за ползване на собствената й материална база и отквалификационна дейност. Би трябвало да се помисли и за други ниши, от които да идва финансиране. Има възможности да се създадат колективи, които да работят по различни проекти, не само по европейските програми, а и проекти, поръчвани от фирмите, от бизнеса. Нашият интердисциплинарен потенциал от специалисти, според мен, е готов за такава дейност. Федерацията си остава средище на своите членове за контакти помежду им, за обмяна на опит, за придвижване на някои техни предложения към съответните структури на по-високо ниво. Има възможности за осъществяване на международни контакти, тъй като ФНТС членува в различни организации – Световна федерация на инженерните организации (WFEO), Европейска федерация на националните инженерни асоциации (FEANI) и младежката организация Европейски млади инженери (ЕYЕ). Освен това, различните наши дружества също поддържат членство в съответните международни професионални структури. Но много често финансови затруднения възпрепятстват някои от тях да членуват в интернационални организации. И това постепенно, при възможност, трябва да се преодолее.Накрая бих подчертала, че Федерацията ни ще има бъдеще ако съумее да се наложи в обществото като водеща научнотехническа неправителствена организация с голям и активен интелектуален потенциал.