Геодезическо заснемане - детайлна картинна на различни терени и обекти

Популярни

жена с лап топ

Защо лаптопите се търсят повече от настолните компютри?

В съвременния свят, където гъвкавостта е ключова, лаптопите набират все по-голяма...

дървен материал за пос дисплей

Дисплеи от дърво и еко пластмаса - естествен и устойчив начин да продадете продукта си

Една от най-големите тенденции в производството на потребителски стоки, е нарастващото търсене...

Геодезическо заснемане
3.95

Геодезическо заснемане съдържа всички теренни характеристики на даден обект. Чрез него могат да се проучат, изследват всички ситуационни детайли, свързани с терена. То се извършва при ситуации от различен характер: личен, служебен, или такъв с национално значение. Може да се използва за подялбата на имот, за заснемене на кадастрална карта, както и при археологически находки. Чрез геодезическото заснемане е възможен реален, подробен чертеж на всяка повърхност, съдържащ точни данни за различни характеристики: размери, релеф, наклони и други величини. Ако имате нужда от скица с реални размери на даден терен може да се доверите на фирми, които предлагат геодезическо заснемане.

В последно време те все повече се увеличават и за да бъдат конкурентни предлагат атрактивни условия. Цената на геодезическото заснемане зависи от местонахождението и големината на обекта, както и от изходните данни. Съществуват програми в интернет, чрез които сами можем да определим каква сума ще бъде необходима. Чрез въвеждането на конкретните данни се изчислява приблизителната стойност, която ще струва, за да се направи геодезическо заснемане. Най- честата употреба на геодезическо заснемане е при проектиране на сгради и съоръжения. То е нужно за предварително изследване на теренната площ и нейните характеристики- количествени и качествени. Чрез геодезическо заснемане се предоставя подробна скица на проектантите и архитектите за бъдеща дейност. Освен за теренни площи, геодезическо заснемане се прави и на скицирането на различни обекти. Заснемат се бордюри, електрически табла и стълбове и др. обекти. Чрез него може да се измерят и покажат различни граници на имоти, линии на парцели с номерата им и с техните ограждения.

Благодарение на геодезическо заснемане се изготвят геодезически снимки в различни мащаби, които позволяват детайлност на дадения обект. Чрез него се постига графична точност, която е от изключителна важност за бъдещото строителство на даден обект. В строителството именно прецизните изчисления са тези, които са най- важните, а чрез геодезическо заснемане това е възможно. То отнема няколко часа, а информацията се обработва 2-3 дни. След това тя трябва да бъде направена в графичен стил, като цялата продължителност на това отнема до една седмица. С цел да бъдат постигнати максимално реални резултати, препоръчително е фирмата, която ще извърши геодезическо заснемане да го направи при добри метеорологични условия- при липса на мъгла, дъжд, или сняг.

Геодезическо заснемане се използва при нужди от различен характер и област- проектиране, строителство, изменение на кадастрален план, изчисляване на различни изкопи, заснемане на фасади и много други обекти с различна функционалност и приложение.

www.precizinjenering.com