Геодезическо заснемане - детайлна картинна на различни терени и обекти

Популярни

Дамски часовник

Как да изберете перфектния дамски часовник?

Часовникът е не само практичен, но и красив аксесоар, с който може да изразите личния си стил и...

Сватбените пръстени

Романтичната история на сватбените пръстени

Днес живеем във време, когато сватбеният ритуал се възприема много повече като отживелица,...

диван

Диван или канапе – това е въпросът.

Думите „диван“ и „канапе“ нерядко, но съвсем погрешно, се използват като синоними.

Детска мода

Тенденциите в детската мода през лято 2019

Лятото вече е тук.

Хотели в добринище

Вълнуващо пътешествие с последната теснолинейка

Има едно магическо усещане в това да пътувате с влак.

3.95
Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане съдържа всички теренни характеристики на даден обект. Чрез него могат да се проучат, изследват всички ситуационни детайли, свързани с терена. То се извършва при ситуации от различен характер: личен, служебен, или такъв с национално значение. Може да се използва за подялбата на имот, за заснемене на кадастрална карта, както и при археологически находки. Чрез геодезическото заснемане е възможен реален, подробен чертеж на всяка повърхност, съдържащ точни данни за различни характеристики: размери, релеф, наклони и други величини. Ако имате нужда от скица с реални размери на даден терен може да се доверите на фирми, които предлагат геодезическо заснемане.

В последно време те все повече се увеличават и за да бъдат конкурентни предлагат атрактивни условия. Цената на геодезическото заснемане зависи от местонахождението и големината на обекта, както и от изходните данни. Съществуват програми в интернет, чрез които сами можем да определим каква сума ще бъде необходима. Чрез въвеждането на конкретните данни се изчислява приблизителната стойност, която ще струва, за да се направи геодезическо заснемане. Най- честата употреба на геодезическо заснемане е при проектиране на сгради и съоръжения. То е нужно за предварително изследване на теренната площ и нейните характеристики- количествени и качествени. Чрез геодезическо заснемане се предоставя подробна скица на проектантите и архитектите за бъдеща дейност. Освен за теренни площи, геодезическо заснемане се прави и на скицирането на различни обекти. Заснемат се бордюри, електрически табла и стълбове и др. обекти. Чрез него може да се измерят и покажат различни граници на имоти, линии на парцели с номерата им и с техните ограждения.

Благодарение на геодезическо заснемане се изготвят геодезически снимки в различни мащаби, които позволяват детайлност на дадения обект. Чрез него се постига графична точност, която е от изключителна важност за бъдещото строителство на даден обект. В строителството именно прецизните изчисления са тези, които са най- важните, а чрез геодезическо заснемане това е възможно. То отнема няколко часа, а информацията се обработва 2-3 дни. След това тя трябва да бъде направена в графичен стил, като цялата продължителност на това отнема до една седмица. С цел да бъдат постигнати максимално реални резултати, препоръчително е фирмата, която ще извърши геодезическо заснемане да го направи при добри метеорологични условия- при липса на мъгла, дъжд, или сняг.

Геодезическо заснемане се използва при нужди от различен характер и област- проектиране, строителство, изменение на кадастрален план, изчисляване на различни изкопи, заснемане на фасади и много други обекти с различна функционалност и приложение.

www.precizinjenering.com