Категория на номинаците за нaградите Заедно..


Филантроп: дарител на финансови средства за кауза
Филантроп: дарител на финансови средства за кауза
Кой може да бъде номиниран в категорията :
Личност, която дарява лични средства. Дарителят дарява разумно, с визия и дългосрочна перспектива. Дарението, което прави е от ключово значение за реализиране на дадения проект или е дарение, което ще подкрепя органзиацията в дългосрочен план.
Индивидуален дарител – сподвижник
Индивидуален дарител – сподвижник
Кой може да бъде номиниран в категорията :
Личност, която дарява време, енергия, опит или умения за реализирането на конкретна кауза. Дарителят в случая е доброволец и сподвижник, с визия и дългосрочна перспектива. Също така може да е застъпник за каузата на организацията, която подкрепя и да допринесе за въвличане на нови хора. Участва в инициативите директно и осъществява контакт с целевите групи на организацията, както и с други заинтересовани страни.
Млад филантроп
Млад филантроп
Кой може да бъде номиниран в категорията :
Деца и младежи на възраст до 26 г., училищни класове, младежки неправителствени организации, младежки клубове и неформални младежки групи. Млади хора, които искат да променят нещо в своята общност и са вложили енергия и време в обща кауза.
Малка/средна фирма - дарител на НПО
Малка/средна фирма - дарител на НПО
Кой може да бъде номиниран в категорията :
Фирми, които работят на местно ниво и подкрепят местната общност, финансирайки инициативи, изпълнявани от НПО. В допълнение към финансовото дарение е важно и нефинансова подкрепа, като например участие на заетите лица, споделяне на опит или изразяване на публична подкрепа към съответната организация и нейните цели.
Компания - дарител и партньор на НПО
Компания - дарител и партньор на НПО
Кой може да бъде номиниран в категорията :
Компания, работеща на национално или над-национално ниво, която дългосрочно и отговорно инвестира в разрешаването на важен обществен проблем, като си партнира с неправителствена организация. В допълнение към финансовто дарение е важна и нефинансовата подкрепа, като например участие на заетите лица, споделяне на опит, съвместно планиране на инициативи, и/или публична подкрепа за целите на неправителствената организация.
Най-добра кампания за набиране на средства
Най-добра кампания за набиране на средства
Кой може да бъде номиниран в категорията :
Неправителствена организация, социално предприятие, или неформална група, която работи за разрешаването на конкретен обществен проблем по иновативен и ефективен начин, като организира дарителски кампании, които набират финансови средства, но също така въвличат много нови съмишленици и сподвижници.

© 2018 - Zaedno.bg