Компания - дарител и партньор на НПО

Форма за номинация в тази категория Компания - дарител и партньор на НПО


Кой може да бъде номиниран в категорията

Компания, работеща на национално или над-национално ниво, която дългосрочно и отговорно инвестира в разрешаването на важен обществен проблем, като си партнира с неправителствена организация. В допълнение към финансовто дарение е важна и нефинансовата подкрепа, като например участие на заетите лица, споделяне на опит, съвместно планиране на инициативи, и/или публична подкрепа за целите на неправителствената организация.

Критерии за номинация

Вдъхновяващ и интересен начин да се помогне
Положително въздействие от оказаната финансова подкрепа
Участие на служителите и други форми на нефинансова подкрепа
Информация за номинирания
Информация за номинацията
Моля, опишете: целите, обхвата, размера на вложените средства, постигнатите резултати и форми на нефинансова подкрепа. Опишете по какъв начин популяризирахте дарението, имахте ли партньори и ако да какви.
Информация за номиниращият
Максималният размер на снимката е 250 KB

© 2017 - Zaedno.bg