Малка/средна фирма - дарител на НПО

Форма за номинация в тази категория Малка/средна фирма - дарител на НПО


Кой може да бъде номиниран в категорията

Фирми, които работят на местно ниво и подкрепят местната общност, финансирайки инициативи, изпълнявани от НПО. В допълнение към финансовото дарение е важно и нефинансова подкрепа, като например участие на заетите лица, споделяне на опит или изразяване на публична подкрепа към съответната организация и нейните цели.

Критерии за номинация

Положително въздействие от оказаната финансова подкрепа на местната общност
Информация за номинирания
Информация за номинацията
Моля, опишете: целите, обхвата, размера на вложените средства, постигнатите резултати и формите на нефинансова подкрепа. Опишете по какъв начин популяризирахте дарението, имахте ли партньори и ако да, какви.
Информация за номиниращият
Максималният размер на снимката е 250 KB

© 2017 - Zaedno.bg