Млад филантроп

Форма за номинация в тази категория Млад филантроп


Кой може да бъде номиниран в категорията

Деца и младежи на възраст до 26 г., училищни класове, младежки неправителствени организации, младежки клубове и неформални младежки групи. Млади хора, които искат да променят нещо в своята общност и са вложили енергия и време в обща кауза.

Критерии за номинация

Лична ангражираност и мотивация
Устойчивост на инициативата и възможност тя да продължи в бъдеще
Информация за номинирания
Информация за номинацията
Моля опишете: целите, обхвата, времетраенето, резултатите, партньорствата и популяризирането на кампанията. Как бяха набрани средствата и какви са мотивите за организиране на кампанията?
Размер на вложените в кампанията средства, размер на набраните средства, съотношение вложени – набрани средства.
Oпишете как и за какво са разпределени набраните средства, кой е взимал решенията за това, как е гарантирана публичността и прозрачността на процеса, постигнати ли бяха целите на кампанията?
Информация за номиниращият
Максималният размер на снимката е 250 KB

© 2017 - Zaedno.bg