Индивидуален дарител – сподвижник

Форма за номинация в тази категория Индивидуален дарител – сподвижник


Кой може да бъде номиниран в категорията

Личност, която дарява време, енергия, опит или умения за реализирането на конкретна кауза. Дарителят в случая е доброволец и сподвижник, с визия и дългосрочна перспектива. Също така може да е застъпник за каузата на организацията, която подкрепя и да допринесе за въвличане на нови хора. Участва в инициативите директно и осъществява контакт с целевите групи на организацията, както и с други заинтересовани страни.

Критерии за номинация

Историята на дарителя
Отделено на каузата време, лична ангажираност и мотивация
Контакт с всички заинтересовани
Информация за номинирания
Информация за номинацията
Моля, опишете: в какво конкретно се изразява дарението, колко често и как дарителят се ангажира с каузата, каква е личната мотивация на дарителя, по какъв начин дарителят осъщестява контакт с всички заинтересовани и какви са резултатите от дарението?
Информация за номиниращият
Максималният размер на снимката е 250 KB

© 2017 - Zaedno.bg