Филантроп: дарител на финансови средства за кауза

Форма за номинация в тази категория Филантроп: дарител на финансови средства за кауза


Кой може да бъде номиниран в категорията

Личност, която дарява лични средства. Дарителят дарява разумно, с визия и дългосрочна перспектива. Дарението, което прави е от ключово значение за реализиране на дадения проект или е дарение, което ще подкрепя органзиацията в дългосрочен план.

Критерии за номинация

Обем финансови дарения
Готовност за дългосрочна подкрепа
Контакт с организацията
Информация за номинирания
Информация за номинацията
Моля, опишете: целите, обхвата, размера на дарението и резултатите от него. По какъв начин дарителят осъщестява контакт с всички заинтересовани?
Ако да, как?
Информация за номиниращият
Максималният размер на снимката е 250 KB

© 2017 - Zaedno.bg